söndag, december 04, 2005

Teledatalagringsvansinnet

Den 13/12 skall frågan om huruvida fast telefoni, mobiltelefonsamtal, ip-telefoni och e-post skall lagras eller inte upp i EU-parlamentet. Risken är stor att att integriteten kommer kränkas oavsett, om man skall tro Thomas Bodströms Röstar parlamentet för ger det ett demokratiskt mervärde, är de mot räknar jag med ett ministerbeslut (Dagens Nyheter, 2/12). Tack, Thomas Bodström, för att du som justitieminister respekterar demokratin och medborgarnas rätt till privatliv. Det värmer.

Den som ändå vill försöka påverka kan slänga iväg ett mail till de svenska EU-parlamentarikerna och påpeka vad du anser i frågan och sprida frågan vidare.

Nils Lundgren: nlundgren (snablela) europarl.eu.int
Lena Ek: lek (snablela) europarl.eu.int
Lars Wohlin: lars.wohlin (snablela) telia.com
Jan Andersson: jandersson (snablela) europarl.eu.int.
Helene Goudin: helene.goudin (snablela) telia.com
Gunnar Hökmark: ghokmark (snablela) europarl.eu.int
Ewa Hedkvist: ehedkvist (snablela) europarl.eu.int
Eva-Britt Svensson: e-b.svensson (snablela) bredband.net
Cecilia Malmström: cmalmstrom (snablela) europarl.eu.int
Charlotte Cederschiöld: charlotte.cederschiold (snablela) moderat.se
Christofer Fjellner: cfjellner (snablela) europarl.eu.int
Carl Schlyter: carl.schlyter (snablela) mp.se
Anders Westlund: awestlund (snablela) europarl.eu.int
Anna Hedh: anna.hedh (snablela) telia.com
Anders Wijkman: anders (snablela) wijkman.nu
Anna Ibrisagic: aibrisagic (snablela) europarl.eu.int

Länkar:
DN
Stoppa Storebror
data retention is no solution
HAX
Machina libera

Äldre kommentarer:
Magnus Ljungkvist
Fredrik funderar
Jinge

Totalt orelaterat:
ilovemymacthesong.com

Inga kommentarer: